witamy oferta możliwości technologiczne realizacje kontakt

Oferta

Naczepy i przyczepy wolnobieżne o nośności od 40 do 200 ton przeznaczone do przewozu kontenerów i różnych ładunków masowych znajdują zastosowanie w portach przy rozładunku statków, w papierniach, hutach.

Zbiorniki i pojemniki

Wykonujemy:

Aparatura procesowa

Produkujemy na podstawie dokumentacji powierzonej wysokiej jakości aparaturę procesową: zbiorniki procesowe, zbiorniki filtracyjne, krystalizatory, suszarki, wymienniki ciepła, mieszalniki, granulatory talerzowe, absorbery itp. Wymienione urządzenia znajdują zastosowanie w fabrykach chemicznych, zakładach przemysłu spożywczego, hutnictwie, ochronie środowiska i energetyce.

Konstrukcje spawane

Spawanie stali konstrukcyjnych dla budownictwa przemysłowego i ogólnego, konstrukcje wsporcze, elementy ciągów technologicznych, obudowy filtrów i pieców próżniowych, kominy.

Kontenery specjalistyczne.

Wykonujemy kontenery specjalistyczne wg indywidualnych projektów z przeznaczeniem jako:

Zabudowy dźwiękochłonne wg indywidualnych projektów:

realizacja
strony internetowe STUDIO FABRYKA

witamy | oferta | możliwości technologiczne | realizacje | kontakt